PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY LÄNSITEC OY.

Fińska firma LÄNSITEC OY jest jednym członków grupy LÄNSIVOIMA.

Firma LÄNSITEC OY działa od 01.11.1997. Udziałowcami są: Länsivoima Pc I (65%) oraz IVO Transmission Engineereing Ltd. (35%)

Firma LÄNSITEC OY zajmuje się projektowaniem, budową i serwisowaniem :

 • linie energetyczne 110 ÷ 400 kV;
 • stacje przesyłowe 110 ÷ 400 kV;
 • sieci i stacje przemysłowe;
 • serwisy stacji przesyłowych;
 • napowietrzne sieci i stacje 0,4 ÷ 20 kV;
 • kable podwodne 0,4 ÷ 110 kV;
 • oświetlenie dróg i ulic;
 • systemy sterowania i sygnalizacji transportu;
 • kable telekomunikacyjne;
 • wykorzystanie śmigłowców do regulacji drzewostanu;
 • maszty komunikacyjne.

Działalność firmy opiera się na wykorzystaniu śmigłowców do wykonywania specjalistycznych prac, głównie do regulacji drzewostanu w obrębie sieci energetycznych

powrót na górę