2-ciągowy kocioł parowy
płomienicowo-płomieniówkowy

2-ciągowy, płomienicowo-płomienówkowy kocioł parowy z płomienicą falistą konstrukcji FAKOP - Sosnowiec o numerze fabrycznym 30284 (rok produkcji 1972).

Pierwotnie kocioł opalany był węglem kamiennym - ruszt ręczny z podmuchem. W 1998 roku przeprowadzono remont kotła i przystosowano go do opalania olejem opałowym lekkim lub gazem - możliwość zainstalowania olejowo-gazowego palnika wentylatorowego. Po remoncie kocioł poddano wymaganym próbom z pomyślnym wynikiem.

Kocioł wyposażony jest w podstawową Aparaturę Kontrolno-Pomiarową i Automatykę (AKPiA) produkcji firmy ELBRO-Gdynia, która umożliwia eksploatację przy ograniczonym dozorze kotła z zainstalowanym olejowo-gazowym palnikiem wentylatorowym.

Dokumentacja techniczno konstrukcyjna kotła uwzględnia pracę kotła z palnikiem typu HLG-1 80 D 2E 2R produkcji firmy SAACKE Bremen/Niemcy.

Do kotła dołączona jest dokumentacja techniczno-konstrukcyjna zatwierdzona przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu (zgodnie ze Sprawozdaniem z uzgodnienia dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej).

Sprawozdanie z uzgodnionej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej

 

Dane techniczne:

- typ:                                      E-40/10

- wydajność kotła:

      - obliczeniowa:              1.000 kg/h pary nasyconej

      - rzeczywista:                   750 kg/h pary nasyconej (wynikająca z mocy palnika)

- max. ciśnienie robocze:   1,0 MPa

- pow. ogrzewalna:              42,3 m2

- producent:                        "FAKOP" Sosnowiec

- rok produkcji:                   1972 (kocioł po remoncie)

 

 

 

 

* * * W Y P R Z E D A Ż * * *

Numer fabryczny:   30284

Cena netto bez palnika: 6.000,00 €

 

Cena netto z palnikiem HLG-1: 8.000,00 €

Warunki sprzedaży...

 

 

powrót na górę