Oferujemy także:

Manometr cyfrowy MRU DM 9200

Wyposażenie standartowe:

 • sensor piezoelektryczny,

 • duży wyswietlacz LCD,

 • 2 gniazda wejściowe dla "+" oraz "-",

 • złącze drukarki IR,

 • funkcja pamięci 20 pomiarów,

 • funkcja auto-zakres (urządzenie z 2 zakresami),

 • funkcje "MIN", "MAX", "AVRG" (średnio),

 • 1,5 m przewód silikonowy o średnicy 6 x 2 mm,

 • ciężar: ~250 g,

 • obudowa ABS z magnesem,

 • zasilanie z baterii (2 x Mignon, typ LR 6-AA Alkali) do pracy ~ 1.000 godzin.

Wyświetalcz MRU

Wyświetlane wartości pomiarowe:

 • Strona lewa - temeratura spalin, CO, NOX, straty,

 • Strona prawa (O2, CO2, Lambda, ciąg).

Zastosowanie:

 • szkoły, ośrodki szkoleniowe, ośrodki kształcenia zawodowego, laboratoriów lub podobnych zastosowań.

Oprogramowanie MRU

MRU ONLINE VIEW "Profi" do Windows 95/98 i NT

 • przenaczony do wszystkich modeli MRU z gniazdami RS 232,

 • możliwe cztery tryby prezentacji:wykres słupkowy, liniowy, tryb wyswietlacza LCD, format tekstowy,

 • dowolna częstotliwość zapisu (w zakresie od 1 pom/s do 1 pom/godz.),

 • dowlona konfiguracja wskazań,

 • wskazania w czasie rzeczywistym na wykresie słupkowym lub liniowym,

 • wygaszanie sygnałów kanałowych,

 • funkcja wydruku bieżących wartości ekranowych,

 • auto-zapis wszystkich pomiarów z datą i godziną,

 • funkcja eksportu w formacie ASCII lub bezpośrednio do EXCEL'a.

Detektory gazów

Dla gazów palnych (HC) lub tlenku węgla (CO) z niezależnym zasilaniem elektrycznym.

Wystarczy włączyć, pomiar jest aktywny zaraz po krótkiej kalibracji urządzenia! Duży  wyświetlacz LCD wskazuje ciągła koncentrację mierzonego gazu.Wycieki będą sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.Częstotliwość sygnału dźwiękowego zmienia się w zależności od koncentracji gazu.

300-HC-detektor gazów palnych posiada:

 • wskazania (wyświetalcz),

 • dowolnie programowany próg alarmowy,

 • zakres pomiarowy: 5÷ 20.000 ppm CH4,

 • alarm (brzęczek lub migotanie wyświetlacz),

 • pamięć danych (20 pomiarów),

 • funkcja drukowania,

 • uśrednianie (dowolne),

 • baterie (2x Mignon),

 • czas pracy - 8 godzin ciągłej pracy,

 • ciężar: ~230 g.

300-CO-detektor tlenku węgla (czadu) posiada:

 • wskazania (wyświetlacz),

 • dowolnie programowany próg alarmowy,

 • zakres pomiarowy: 0 ÷ 300 ppm,

 • alarm (brzęczek lub migotanie wyświetlacz),

 • pamięć danych (20 pomiarów),

 • funkcja drukowania

 • uśrednianie (dowolnie),

 • baterie (2x Mignon),

 • czas pracy: ~1.000 godzin ciągłej pracy,

 • ciężar: ~170 g.

DOMOWY STSTEM ZABEZPIECZENIA.

Mocne i niezawodne detektory gazu MRU przeznaczone są do zabezpieczenia przed brakiem tlenu oraz obecnością gazów palnych lub wybuchowych w powietrzu.Te lekkie przenośne detektory gazów pracują niezależnie od braków zasilania. Wyposażone są w sygnalizację optyczną i dźwiękową / poziom alarmowy (LED).

Domowy system zabezpieczania powietrza- detektor CH4 do metanu i propanu

Już mała koncentracja (HC) metanu/propanu (w połączeniu z tlenem) stanowi mieszaninę wybuchową!.Zabezpieczenie Ciebie i Twojej rodziny o każdej porze.

Zastosowanie:

 • campingi,

 • łodzie,

 • itp.

Domowy system zabezpieczania powietrza- detektor CO do czadu

CO jest gazem toksycznym i powstaje z niezupełnego spalania. Już niska koncentracja czadu (CO) może doprowadzić do śmierci!. Zabezpieczenie Ciebie i Twojej rodziny w domu w kazdym miejscu.

Zastosowanie:

 • poddasze,

 • kotłownie,

 • ogrzewanie gazowe,

 • itp.

Precyzyjny ciśnienionierz cyfrowy

Do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień oraz podciśnienia. Różne zakesy pomiarowe w Pa, mbar, PSI i mm H2O.

Termometr cyfrowy

Zakes temperatur pomiarowych -50oC ÷ +1.300oC.

Miernik gęstości MRU 9500

Optyczno-elektroniczny komputerowy miernik liczby sadzy z elektroniką do określania liczy sadzy metodą papieru filtracyjnego.

Monitor podręczny MRU

Podręczne wskazania ze zdalnym sterowaniem. Współpracuje ze wszystkimi analizatorami spalin MRU z gniazdem RS 232.