Analizator przemysłowy MRU 95/3 CD

CERTYFIKAT TÜV NR 097

Warunki dostawy i płatności

Przeznaczony jest między innymi do pracy w elektrowniach, cegielniach, labolatoriach, ciepłowniach oraz w środowiskach o dużym zapyleniu.

Funkcje podstawowe:

Ciągły pomiar wartości:

 • O2 w zakresie 0 ÷ 21%,

 • CO w zakresie 0 ÷ 10.000 ppm,

 • NOX w zakresie 0 ÷ 4.000 ppm,

 • SO2 w zakresie 0 ÷ 2.000 ppm,

 • temeratura otoczenia w zakresie do 100oC,

 • temeratura spalin w zakresie do 650oC,

 • pomiar ciągu kominowego,

 • wartości przeliczane: lambda ETA, straty, CO2, mg/m3, punkt rosy.

Analizator w wersji podstawowejj zawiera:
(nr kat. 953100)

 • automatyczny test wewnętrzny i ciągła wewnętrzna kontrola wszystkich funkcji,

 • wszystkie dane w jednym wskaźniku,

 • automatyczna pompka pobory próbek,

 • przystosowany do opcji 2 dodatkowych sensorów (max.6 sensorów),

 • czarna obudowa w aluminiowej ramie,

 • możliwośc zasilania z sieci lub z akumulatora,

 • złącze RS 232 z funkcja zapamiętywania 300 pomiarów,

 • duży podświetlany wyswietlacz LCD z funkcją "zooming",

 • 3,5 m przewód połączeniowy,

 • zintegrowana termodrukarka.

Sondy - opcje - dopłata:

 • rurka sondy 0,75 m - do 650oC,

 • rurka sondy 1,00 m - do 650oC,

 • rurka sondy 1,50 m - do 650oC,

 • rurka sondy 2,00 m - do 650oC (długość max.).

Sondy specjalne, wygięte, ceramiczne oraz sondy do pomiarów w temperaturze ponad 650oC - na specjalne życzenie!

Opcje dodatkowe - za dopłatą:

 • sensor CO - zakres pomiarowy do 30.000 ppm,

 • sensor CO - zakres pomiarowy do 100.000 ppm (~10,00%),

 • sensor NO2 - zakres pomiarowy do 1.000 ppm,

 • sensor H2S - zakres pomiarowy do 500 ppm (możliwe tylko gdy zainstalowane SO2),

 • sensor H2 - zakres pomiarowy do 2.000 ppm,

 • sensor CH4 - zakres poimiarowy 0 ÷ 100% LEL (0 ÷ 5% CH4),

 • sensor NOx - zakres pomiarowy do 4.000 ppm (rozszerzony zakres pomiarowy- oprogramowanie),

 • sensor SO2 zakres pomiarowy do 4.000 ppm (rozszerzony zakres pomiarowy - oprogramowanie),

 • funkcja odcięcia i płukania sensora CO, 0/4 ÷ 20 mA (tylko gdy nie ma sensora CO 10% - przez zawór 3-drogowy,2 pompa),

 • wyjście analogowe 0/4 ÷ 20 mA (wolny wybór - 1 blok = 4 wyjścia analogowe. - max.8 wyjść),

 • korek z gumy opornej na temperatury do 1.000oC,

 • oprogramowanie pod Windows 95/98 i NT - MRU Online View.

powrót na górę