Szanowni Państwo!

Firma "KROLA" rozpoczęła swoją działalność w roku 1988 jako firma zajmująca się świadczeniem usług w zakresie projektowania, doradztwa technicznego maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych. Główną dziedziną pracy firmy była branża energetyki cieplnej oraz wszelkie zagadnienia z tym związane.

W wyniku rozwoju firmy, jak również zmian na rynku energetycznym, firma "KROLA" stopniowo zaczęła poszerzać zakres świadczonych usług oraz oferowanych urządzeń do których zaliczyć można:

 • usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa kotłowni wodnych i parowych opalanych paliwem ciekłym lub gazowym - także w zabudowie kontenerowej,

 • dostawy i serwis urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni: kotły, palniki, stacje uzdatniania wody, pompy, zbiorniki, AKPiA, osprzet elektryczny, armatura, rurociągi itp.,

 • doradztwo przy wdrażaniu i modernizacji jednostek ciepłowniczych,

 • prace związane z prowadzeniem, nadzorem i realizacją inwestycji ciepłowniczych "pod klucz".

W miarę rozwoju firmy oraz zapotrzebowania rynku energetycznego firma "KROLA" rozszerzyła i w dalszym ciągu rozszerza także zakres wykonywanych usług o usługi inwestycyjno-remontowe, a mianowicie:

  • nadzór nad wytwarzaniem urządzen ciśnieniowych, giętych i spawanych, np. produkcja orurowań kotłów,

  • kompleksowe remonty kotłowni,

  • remonty kotłów energetycznych i zbiorników ciśnieniowych,

  • wszelkie instalacje technologiczne kotłowni,

  • stacje wymiennikowe ciepła,

  • sieci ciepłownicze,

  • projektowanie - opracowania wielobranżowe w zakresie realizowanych przez firmę prac.

W związku z bliskim sąsiedztwem stoczni oraz zapotrzebowaniem na podobne usługi przez przemysł stoczniowy firma "KROLA" nawiązała również bliską współpracę ze stoczniami gdanskimi w zakresie usług związanych z branżą energetyczną. Na potrzeby stoczni wykonujemy:

  • remonty instalacji kotłowych "między portami",

  • remonty instalacji elektrycznych,

  • próby hydrauliczne kotłów okrętowych,

  • ługowanie kotłów okrętowych,

  • przygotowanie do odbioru technicznego instalacji kotłowych,

  • udział w odbiorze technicznym oraz przekazaniu armatorowi instalacji kotłowych,

  • udział w próbach morskich i zdanie instalacji "w morzu",

  • remonty wymurówek kotłów oraz wymurówki spalarek okrętowych,

  • nastawy oraz regulacje palników okrętowych spalających oleje typu Diesel, olej ciężki oraz odpady olejowe typu "sludge".

Wieloletnie doświadczenia z instalacjami energetycznymi zaowocowały wykształceniem wysokiej klasy kadry technicznej, zajmującej się poszczególnymi branżami wykonywanych usług, mianowicie:

  • nadzór nad kompletacją i prawidłową dostawą zakresu technicznego instalacji palnikowych w Polsce przy odbiorze dostawy lub bezpośrednio u producenta - w wersji morskiej i lądowej,

  • nadzór nad montażem palników (różnych konstrukcji dostępnych na rynkach światowych w szczególności firmy SAACKE GmbH & Co. KG, DUMPHY, ECLIPSE, COEN) wraz z ich podzespołami i urządzeniami współpracującymi (np. układy do spalania odpadów olejowych),

  • prace związane z rozruchem i regulacją instalacji palnikowych (zarówno w wykonaniu morskim jak i lądowym) obejmujące przeglądy techniczne całej instalacji palnikowej (paliwowej, sterowania, zabezpieczenia itp.), regulacje procesu spalania palnika, kontrola układów zabezpieczających oraz pomiary emisji spalin z opracowaniem wyników pomiarów w formie sprawozdania z pomiarów emisji spalin (stosując mikroprocesorowe analizatory spalin),

  • nadzór nad montażem palnikowych szaf sterowniczych i przypalnikowej Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki współpracującej z istniejącą AKPiA na statkach i na lądzie,

  • wykonywanie szaf sterowniczych wraz z montażem (okablowaniem) i rozruchem instalacji palnikowo-sterowniczej,

  • montaż kotłowej Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki na kotłach w wersji morskiej i lądowej.

Jednocześnie informujemy, że nasi pracownicy posiadają uprawnienia m.in.:

 • Urzędu Dozoru Technicznego na naprawę kotłów parowych, wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych;

 • Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania w zakresie montażu kotłów parowych i wodnych;

 • Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów giętych i spawanych do kotłów parowych i wodnych oraz stałych zbiorników ciśnieniowych.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje przybliżą Państwu profil działalności naszej firmy i przyczynią się do nawiązania bliższej współpracy.

KROLA