Reprezentant Generalny w Polsce firmy

Małe i średnie kotły grzewcze opalane olejm lub gazem

Przegląd typów...więcej

Dokumentacja

Opis i zastosowanie.

Automaty grzewcze EKO są kotłami niskotemperaturowymi i przeznaczone są jako źródło ciepła do wodnych instalacji grzewczych. Urządzenia mogą być stosowane jako kotły grzewcze lub kompletne jednostki tzn.kocioł - palnik (olejowe lub gazowe) zawierające (lub nie) regulatory ogrzewania.

Dla automatów grzewczych EKO (wszystkie OH-25) dostępne są kompaktowe obwody grzewcze z kompletnym orurowaniem kotła gotowe do podłączenia. Automaty grzewcze EKO są proste w obsłudze, a dzięki zwartej budowie bardzo wygodne w  montażu. Urządzenia przed wysyłką z zakładu są kompletnie złożone, sprawdzone i zapakowane.

Informacja dodatkowa - kocioł "S".

Podobnie jak opisano powyżej, jednak do montażu regulatora ogrzewania potrzebne są dodatkowe przewody podłączeniowe.

Komponenty.

 1. Kocioł.

 2. Obudowa z izolacją.

 3. Pulpit sterowniczy.

 4. Regulator ogrzewania.

 5. Kompaktowy palnik olejowy lub gazowy.

 6. Orurowanie kotła.

 7. Rozdzielacz obwodów grzewczych.

 8. Stałowartościowy obwód grzewczy.

 9. Mieszalnikowy obwód grzewczy.

 10. Obwód ładujący bojler (ciepła woda użytkowa).

 11. Pompa obiegowa kotła.

1. Kocioł.

Stalowy kocioł 2-ciągowy o konstrukcji pionowej o małej pojemności wodnej. Konstrukcja zapewnia równomierne obciążenie cieplne poprzez pionowe i centralne umiejscowienie komory płomieniowej oraz symetryczne rozłożenie ciągów spalinowych. Brak jakichkolwiek elemantów zabudowanych wewnątrz kotła stalowego oraz technika spalania w połączeniu z kształtem komory płomieniowej ułatwia konserwację urządzenia, sprzyja wysokiemu stopniowi wykorzystania energii. Spalanie paliwa odbywa się przy niskiej emisji związków szkodliwych.

2. Obudowa z izolacją.

Kocioł stalowy obłożony jest 100 mm warstwą termoizolacji, a obudowa dodatkową warstwą 25 mm.

3. Pulpit sterowniczy.

Na frontowej ścianie obudowy urządzenia wbudowana jest tablica sterownicza zawierająca pogodowy regulator ogrzewania i wszystkie elementy potrzebne do przełączenia, regulacji i sygnalizacji zakłóceń urządzenia. Całość wyposażono w kompletne podłączenie i okablowanie wraz z odpowiednią listwą zaciskową (w przypadku kotła typu "S" do podłączenia regulatora ogrzewania potrzebna jest dodatkowa wiązka przewodów połączniowych).

4. Regulator ogrzewania.

Pogodowy regulator ogrzewania sterujący stałowartościowym lub mieszalnikowym obwodem grzewczym zawiera komplet czujników wraz z opcjonalnym zestawem w postaci czujnika tzw. zdalnego sterowania.

5. Palnik kompaktowy.

Palnik olejowy - kompaktowy palnik wentylatorowy zawiera klapowy zawór odcinający dopływ powietrza podczas postoju palnika oraz układ wstępnego podgrzewania oleju opałowego PTC-Viscostst. Ponadto palniki mogą być wykonane w wersji z żółtym płomieniem lub niskoemisyjnej (tzw. niebieski płomień) Low NOx.

Palnik gazowy - kompaktowy palnik wentylatorowy wyposażony w stabilizacyjną lancę dyszy gazowej oraz kompaktową ścieżkę zaworową (tzw. Multiblock). Palniki mogą być wykonane w wersji standardowej lub niskoemisyjnej.

6. Orurowanie kotła.

Gwintowane króćce wlotowy i wylotowy  kotła umożliwiają podłączenie jednego obwodu grzewczego lub jednego kolektora rozdzielającego zasilanie kotła na dwa niezalażne obwody grzewcze.

7. Rozdzielacz obwodów grzewczych.

Rozdzielacz montowany na kotle umożliwia zasilanie dwóch obwodów grzewczych. W przypadku oddzielnego montażu (np. na ścianie) rozdzielacz może byc przystosowany do zasilania trzech lub czterech obwodów grzewczych.

8. Stałowartościowy obwód grzewczy.

Stałowartościowy obwód grzewcz jest kompaktowym obwodem grzewczym z wbudowaną pompą obiegową i zaworem termostatycznym, który zabezpiecza kocioł. Przystosowany jest on do zabudowania na króćcach kotła. Obwód ten może być przystosowany do współpracy z instalacją grzejnikową w warunkach najmniejszej nastawionej temperatury w granicach 70/50oC.

9. Mieszalnikowy obwód grzewczy.

Kompaktowy obwód grzewczy zawiera mieszalnik trójdrogowy z silnikiem nastawczym. Może współpracować z instalacją grzejnikową lub instalacją podłogową. W przypadku instalacji podłogowej wymagany jest dodatkowy termostat bezpieczeństwa.

10. Obwód ładujący bojler.

Obwód ładujący boiler zabezpieczający pracę kotła wymagany jest w przypadku instalacji podłogowej i we wszystkich innych układach grzewczych, w których temperatura powrotna z instalacji wynosi poniżej 35oC (montowany jest on na króćcu kotła).

Urządzenia  są sprawdzone zgodnie z DIN/EN 303, przeznaczone są do zwartych instalacji grzewczych o dopuszczalnej temperaturze obiegu zasilającego (temperatura bezpieczeństwa) do 110oC według DIN 4751.

powrót na górę