Reprezentant Generalny w Polsce firmy

Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe

Przegląd typów... więcej

Dokumentacja

 

OLYMP - technologia budowy palników

Perfekcyjne spalanie nie jest żadnym przypadkiem. Ponad 30-to letnia praktyka i doświadczenie obejmujące całą Europę w budowie palników olejowych i gazowych stanowią solidne podłoże dla rozwiniętej technologii spalania. Od samego początku firma OLYMP była inicjatorem w rozwoju techniki spalania i jedną z pierwszych, która w szerokim zakresie doświadczeń już w 1989 roku zdała testy normy Zürich.

Wysoka, niezmienna jakość produktów OLYMP gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji i długą żywotność. Palniki OLYMP są oszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego oraz odpowiadają najsurowszym postanowieniom odnośnie ochrony środowiska poprzez nastepujące, precyzyjnie wzajemnie dopasowane elementy:

 • podgrzewanie wstepne oleju - technologia Viscostat;
 • zawór klapowy oszczedzający koszty ogrzewania;
 • podwójna regulacja powietrza od strony tłocznej;
 • zoptymalizowana, wysokowydajna dmuchawa;
 • zintegrowane zasysanie powietrza;
 • precyzyjne urządzenie mieszające;
 • urządzenie mieszające typu LOW NOx;
 • dźwiękochłonna obudowa;
 • wszystkie elementy z połączeniami wtykowymi;
 • automat spalania gazu z polem diagnostycznym dla szybkiej lokalizacji zakłócen przy palnikach gazowych i dwupaliwowych;
 • licznik godzin pracy oraz ilości oleju dla kontroli kosztów energii;
 • pałąki konserwacyjne;
 • zmienny, przesuwany kołnierz i wymienne urządzenie mieszające;
 • przełączanie trybu eksploatacji (jedno- lub dwustopniowa) w celu oszczedności energii;
 • system dysz z obiegiem powrotnym z dającym się dowolnie wybierać obciążeniem częściowym w zakresie 30 ÷ 70%;
 • przyłącza olejowe i elektryczne do wyboru z prawej lub lewej strony;
 • modułowa automatyka rozruchowa;
 • przełącznik wyboru rodzaju paliwa.

Palniki i elementy palników

1. OLYMP- palnik gazowy 2. OLYMP- palnik dwupaliwowy 3. OLYMP- palnik olejowy 4. Wysokowydajna dmuchawa 5. Zintegrowane zasysanie powietrza

Palnik gazowy z dmuchawą o wysokiej wydajności dla eksploatacji w trybie jedno lub dwustopniowym, przeznaczony do opalania gazem ziemnym.  Wykorzystanie do budowy podzespołów materiałów wysokiej jakości, przejrzysta konstrukcja i bardzo dobry dostep do wszystkich elementów składowych. Wydajność 11 ÷ 250 kW.

Palnik dwupaliwowy z wysokowydajną dmuchawą dla eksploatacji jedno lub dwustopniowej, przystosowany do opalania olejem opałowym lekkim (lepkość max. 6 cSt przy 20°C) lub gazem ziemnym. Wydajność 40 ÷ 250 kW.

Palnik olejowy z rozpylaczem wysokociśnieniowym dla eksploatacji jedno lub dwustopniowej, przystosowany do opalania olejem opałowym lekkim (lepkość max. 6 cSt przy 20°C). Wydajność 13 ÷ 250 kW

Dzięki bardzo wysokiemu stopniu sprężania  dmuchawy promieniowej  zapewnia się pewne eksploatacyjne zachowanie przy rozruchu i stabilne spalanie, także przy niestabilnych warunkach ciągu kominowego. Dzięki podwójnej regulacji powietrza dmuchawa może być ustawiona odpowiednio do każdych warunków pracy.

Specjalna konstrukcja zasysania powietrza zapewniona jest przez odpowiednie połączenie z niskoszumową promieniową dmuchawą powietrza i wykorzystuje ona ewentualne ciepłe powietrze doprowadzane przez otwór umieszczony od strony kotła.

Perfekcyjna praca palników OLYMP

1. Szkodliwe substancje "trzymane mocno w garści".

Niskoemisyjne spalanie oleju opałowego i gazu (Low NOX) z "niebieskim", zgazowanym płomieniem. Redukcja emisji poprzez wewnętrzną recyrkulację. Optymalne i stabilne spalanie. Dzięki specjalnemu urządzeniu mieszającemu część spalin zostaje zwrócona do obiegu, co powoduje redukcję nie spalonych weglowodanów (CHX) i tlenków azotu (NOX). Płomień płonie niebiesko z jasnym rdzeniem, także w przypadku spalania oleju opałowego. Poprzez biały rdzeń spalanie zostaje ustabilizowane i podwyższone zostaje bezpieczeństwo eksploatacji. W przypadku palników gazowych OLYMP-LOW NOX osiąga się perfekcyjne mieszanie paliwa i powietrza za pomocą lancowej dyszy gazowej. Przy recyrkulacji spalin płomień jest oziębiany, przez co zmniejsza się emisja NOX, a nie spalone cząstki zostają dopalone. Wartości graniczne tlenków węgla (CO) już przy standardowym wykonaniu schodzą poniżej wartości dopuszczalnych.

 

2. Dźwiękochłonna obudowa.

Dodatkowo do zoptymalizowanej dmuchawy o wysokiej wydajności wszystkie palniki OLYMP serii STAR wyposażone są w ładnie uformowane kołpaki dźwiękochłonne, co gwarantują bardzo cichą eksploatację palników.

 

3. Wysoka jakość.

Produkcja wysokiej wydajności palników OLYMP realizowana jest z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Stała, wysoka jakość utrzymywanej produkcji gwarantuje długą żywotność wszystkich produktów. W ramach samokontroli wszystkie produkty są poddawane testom na stanowiskach badawczych, gdzie sprawdza się parametry pracy oraz wytrzymałość konstrukcji przed opuszczeniem zakładu.

 

4. Funkcja urządzenia mieszającego
OLYMP-Low NOX.

W urządzeniach mieszających Low NOX firmy OLYMP powietrze kierowane jest do strefy mieszania i tam mieszane jest z rozpylaną mgłą olejową doprowadzoną z dyszy. Zapłon mieszaniny olejowo-powietrznej następuje od iskry powstającej pomiędzy elektrodami zapłonowymi. Rozróżniamy trzy strefy spalania:

strefa rdzenia płomienia - w sposób zależny od dławika powietrza rdzeniowego tylko mała część kropli olejowych w przestrzeni rdzeniowej (przed tarczą pietrzącą) zostaje spalona jako stabilny rdzeń;

strefa zagazowania - zasadnicza część kropli olejowych dostaje się (niespalona) do strefy zagazowania, w której zostaje optymalnie wymieszana i zgazowana wraz z recyrkulowanymi spalinami i powietrzem spalania;

strefa niebieskiego płomienia - tu spala się przygotowana mieszanina powietrzno-paliwowa poprzez występujące małe ciśnienie cząstkowe tlenu, realizując małą emisją NOX i powstanie "niebieskiego" płomienia.

5. Palniki dwustopniowe z możliwością przełączania na tryb ekonomiczny.

Eksploatacja różnych rodzajów palników w zakresie pełnej wydajności (w szczególności olejowych) jest droga. Palniki w wersji standardowej pracują na pełnej mocy. Z uwagi na nieliczne dni sezonu grzewczego, w których potrzebna jest pełna wydajność palnika, firma OLYMP proponuje przełączanie pracującego palnika na tryb oszczęny. Pracuje on wówczas na tzw. mocy częściowej. Ogrzewanie kotła odbywa się w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego i przy mniejszym zużyciu paliwa. Wszystkie palniki dwustopniowe OLYMP wyposażone są w zintegrowany przełącznik wyboru obciążenia. Przełączanie na stopnie obciążenia może następować ręcznie, poprzez przełącznik, lub autmatycznie przez regulator. W przypadku serii 60 ÷ 110 typu 2P (olejowe) i serii  60 ÷ 250 typu 2P (gazowe) tryb pracy dustopnowej możliwy jest dzięki zmianie ciśnienia oleju opałowego względnie zmianie natężenia przepływu gazu. W przypadku serii 150 ÷ 250 typu 2R (olejowe) stosuje się system dyszy z obiegiem powrotnym. Dzięki temu możliwe staje się dokładne stopniowanie wydajności pracującego palnika w zależności od obciążenia częściowego i pełnego w całym zakresie mocy kotła.

OLYMP - rozruchowa automatyka modułowa

Miękki start i eksploatacja wolna od pulsacji dzięki zastosowaniu nowatorskiej konstrukcji dysz z obiegiem powrotnym.

Najlepszym warunkiem do uzyskania absolutnie wolnego od pulsacji "miękkiego startu" jest niska moc początkowa z następującym, powolnym, bezstopniowym wzrostem mocy, aż do pełnej wydajności. Dzięki modułowej automatyce startowej "miękki start" zostaje urzeczywistniony we wszystkich dwustopniowych palnikach z dyszami z obiegiem powrotnym OLYMP. Ma to wyraźny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji palnika, przez co wzrasta bezpieczeństwo pracy kotła. Wynikiem tego jest optymalnie przyjazne traktowanie środowiska naturalnego już w fazie kształtowania płomienia, jak również zostaje podwyższony stopien bezpieczeństwa eksploatacji wraz z bardzo dużą redukcją szumów.

Dysza olejowa z obiegiem powrotnym.

System dyszy z obiegiem powrotnym umożliwia regulację wydajności spalania w zakresie 30 ÷ 100% mocy palnika z użyciem tylko jednej dyszy. Przewiercony otwór na spodniej stronie komory wirowej dyszy powoduje, że część wymaganej ilości oleju może wracać do obiegu powrotnego. Strumień powrotny oleju regulowany jest przez tłok hydrauliczny specjalnej konstrukcji i może wynosić do 70% ilości maksymalnej. Dysza z obiegiem powrotnym jest umieszczona centralnie w głowicy mieszającej palnika, przez co płomień pali sie centralnie w komorze płomieniowej. Dzięki temu nie dochodzi do żadnych zanieczyszczeń na tarczy piętrzącej wskutek występujących nieregularnych obciążeń.

OLYMP- precyzyjne urządzenie mieszające.

Dzieki doświadczeniom i rozwojowi technicznemu w palnikach OLYMP stosuje się najnowsze zdobycze techniczne w dziedzinie spalania z korzystym ich wykorzystaniem. Precyzyjne urządzenia mieszające umożliwiają optymalne, przyjazne dla środowiska i oszczędne spalanie. Realizuje się to dzięki zdolności dopasowania każdego typu urządzenia do każdej geometrii komory spalania. Dokładne określenie poszczególnych części składowych umożliwia optymalne zmieszanie paliwa i powietrza. W eksploatacji olejowej olej opałowy zostaje rozpylony i zmieszany z powietrzem poprzez centralnie umieszczoną dyszę tzw. "Simplex" lub dyszę z obiegiem powrotnym. W przypadku eksploatacji gazowej następuje wymieszanie paliwa i powietrza poprzez rozdzielenie mieszanki za pomocą wiekszej liczby lancowych dysz gazowych. Dwupaliwowe urządzenie do precyzyjnego mieszania wyposażone jest w centralnie umiejscowioną dyszę olejową.

Viscostat - podgrzewacz wstępny oleju opałowego.

Decydujące znaczenie dla pracy bez zakłóceń oraz optymalnego spalania oleju opałowego odgrywa stałe i drobne rozpylenie oleju. Zmiany lepkości wskutek różnych temperatur i jakości oleju opałowego wpływają wydatnie na rozpylenie i spalanie. Dzięki zastosowaniu systemu Viscostat zostaje podwyższona (ustabilizowana) temperatura robocza oleju opałowego przed spaleniem, a sam olej opałowy staje sie rzadszy, przez co osiąga się lepsze rozpylenie, a co za tym idzie i lepsze spalanie. Pozwala to na bezpieczne i czyste spalanie oleju bez zakłóceń.

W systemie Viscostat dysza jest podgrzewana przed rozruchem. Zapłon palnika następuje w warunkach nadmiaru powietrza. W takiej sytuacji podczas rozruchu eliminuje się oraz bardzo mocno redukuje tworzenie się sadzy.

powrót na górę