Reprezentant Generalny w Polsce firmy

Zestawy grzewcze opalane olejem lub gazem

Przegląd typów... więcej

Dokumentacja

Kompletna kompaktowa centrala grzewcza
z siedmioma komponentami w jednym urządzeniu.

Zestaw grzewczy HS-OLYMP jest optymalną konstrukcją i pod każdym względem wzajemnie dopasowanym systemem grzewczym z najmniejszym zapotrzebowaniem na miejsce i energię. Składa się z:

  • kotła grzewczego ÖKO;

  • palnika na olej lub gaz;

  • zasobnika ciepła;

  • armatury obwodów grzewczych;

  • systemu regulacji ogrzewania zależnie od warunków atmosferycznych;

  • przepływowego podgrzewacza ciepłej wody;

  • i to wszystko zmontowane w jedno urządznie.

Zestaw grzewczy OLYMP-ÖKO
opalany olejem lub gazem

Zestaw grzewczy ÖKO stanowi spacjalną wzajemnie dopasowaną jednostkę złożoną z kotła i palnika. Kocioł grzewczy jest wbudowany bezpośrednio w akumulatorze ciepła. Dzieki temu cała energia (także energia resztkowa w stanie spoczynku kotła) zostaje skierowana do zasobnika ciepła i gwarantuje Państwu maksymalne wykorzystanie energii. Dodatkowo częstotliwość zapłonu palnika zostaje zredukowana do minimum. Palnik zapewnia Państwu przyjazne dla środowiska i stabilne spalanie, które naturalnie odpowiada wszystkim normom europejskim. Podwójna izolacja cieplna zestawu grzewczego ÖKO powoduje   najmniejsze straty powstające wskutek wypromieniowania ciepła.Szumy związane z zapłonem i pracą palnika zostały zredukowane do minimum i gwarantują Państwu bardzo cichą eksploatację

1. Krótkie czasy montażu i wygodna obsługa

Zestaw grzewczy ÖKO jest ściśle zespolony.Wszystkie wbudowane części są łatwo dostępne i umożliwiają szybką i wygodną konserwację przez firmowy personel serwisowy.

2. Cyrkulacja spalin

Dzięki procesowi spalania pionowego i prowadzenia spalin z dołu do góry zapewnia się różnomierny termiczny ciąg spalin i optymalny rozkład ciepła. Pionwe ciągi spalinowe zapobiegają gromadzieniu się wody kondensacyjnej. Ewentualne powstające skropliny spływają w dół w kierunku gorącego płomienia i odparowywują. Konstrukcja komory spalania i zainstalowane regulatory (turbulatory) spalin ze stali szlachetnej umożliwiają dokładne dopasowanie temperatury spalin do różnych warunków kominowych przez co gwarantują Państwu oszczędną eksploatację i długą żywotność Państwa instalacji grzewczej.

3. Klapowy, odcinający zawór hydrauliczny.

Jest to kolejny wynalazek rodem z OLYMP'u. Wszystkie palniki olejowe OLYMP w zestawie grzewczym ÖKO wyposażone są w sterowany hydraulicznie zawór odcinający dopływ powietrza, który zapobierga wyziębianiu komory spalania przy wyłączonym palnku i konwekcj (ucieczce) niewkorzystanej energii przez wyłączony palnik i ulatnianiu się niewykorzystanej energii przez komin. Dzięki temu mają możliwość oszczędzić Państwo dodatkowo kosztowną  wyprodukowana energię grzewczą.

4. Podgrzewacz wstępny oleju typu Viscostat.

Poprzez podgrzanie wstępne oleju w systemie Viscostat zapewnia się 100%-owe utrzymywanie stałej lepkości spalanego oleju, a więc dobre przez to rozpylenie oleju, jak również wymagane stabilne warunki zapłonu. Podgrzanie wstępne oleju typu Viscostat gwarantuje Państwu niezmienne, równomierne spalanie, bezpieczny tok pracy (nawet w zakresie małych mocy) jak również przyczynia się do dobrego rocznego stopnia wykorzystania mocy posiadanej.

5. Dużo gorącej wody, świeżej jak woda na herbatę, bez niebezpieczeństwa infekcji

Wbudowany w zestawie grzewczym typu ÖKO podgrzewacz przepływowy gorącej wody typu Nirosta pracuje tylko podczas zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej. Potrzebne do tego ciepło wykorzystywane jest z zasobnika ciepła i ogrzewa ono w trybie sekundowym zimną wodę podczas jej przepływu. Dzięki temu Państwa woda jest świeża jak woda na herbatę. Wbudowany bezpośrednio w zasobniku ciepła kocioł grzejny gwarantuje Państwu szybkie doładowanie ciepłej wody przy podwyższonym zużyciu wody ciepłej.

powrót na górę...