Przedstawiciel w Polsce firmy

Parker Plant Ltd. - jest angielską firmą produkująca kompletne instalacje do wytwarzania  mas bitumicznych. Urządzenia tego typu są skonstruowane, że zapewniają całkowitą transportowalność.Cecha ta umożliwia ustawianie instalacji w pobliżu budowy redukując koszty transportu. W ofercie Parker Plant Ltd. instalacje typu SuperBlackmobile są produkowane w 4 stacjach M750, M1500, M2000 i M3000 o wydajności
do 240 ton masy / godz.


W instalacjach do wytwarzania masy bitumicznej zainstalowane są najnowsze technologie, umożliwiające sterowanie całego zespołu z jednego pulpitu sterowaniczego.
System jest tak skonstruowany, aby zapewnić prawidłowe przechowywanie i podgrzewanie bitumenu oraz wytwarzanie w cyklu ciągłym małych i dużych ilości mas w zależności od lokalnych potrzeb.

Parker Plant Ltd. - to także szczególowa procedura laboratoryjna do testowania kruszywa oraz bitumenu, a także określania jakości gotowych produktów.

Opracowana dokumentacja umożliwia dokładne ustalenie: zasad pracy w laboratorium, parametrów surowców
i gotowych produktów takich jak:

Pobieranie próbek :

 • Pobieranie próbek, inspekcje, częstotliwość testów kruszywa
 • Pobieranie próbek kruszywa, piasku i  wypełniacza
 • Pobieranie próbek mieszanki bitumicznej
 • Pobieranie próbek bitumenu
 • Pobieranie próbek bitumenuMetody testowania kruszywa :

 • Sitowa analiza kruszywa - metoda sucha
 • Ustalanie mokrej metody sitowej
 • Indeks płatkowatości kruszywa
 • Zawartość mułu w próbie polowej
 • Gęstość nasypowa i objętość miedzyziarnowa kruszywa
 • Gęstość nasypowa wypełniacza
 • Zawartość wilgoci w kruszywie
 • Ustalenie analizy sitowej poprzez mokre przesiewanie materiału warstwy dolnej nośnej ( podbazy )
  klasy 804 / 803
 • Ustalenie granicy płynności ( przy użyciu stożka penetrującego )
 • Ustalenie granicy plastyczności
 • Ustalenie indeksu plastyczności
 • Względna gęstość i absorpcyjność wodny dla kruszywa
 • Względna gęstość i absorpcyjność wodny dla piasku
 • Ustalenie gęstości względnej dla mieszanego kruszywa


Metody testowania bitumenu :  

 • Penetracja bitumenu
 • Lepkość rozrzedzonego bitumenu

Metody testowania produktów: 

 • Metody analizowania bitumenu - analiza butlowa
 • Lepiszcze - metoda ogniowa
 • Pomiar gęstości wkładu

powrót na górę